Handtekeningen tegen kernwapens en wapenfabrikanten

Vertegenwoordigers van de vredesorganisaties PAX en Amsterdams Vredesinitiatief overhandigden op 5 december 2019 handtekeningen aan de gemeente Amsterdam en spraken in bij de commissie Algemene Zaken.

Zij vragen daarmee aandacht voor het vanuit de raad ingediende initiatiefvoorstel om als eerste Nederlandse stad het ICAN Cities Appeal te ondertekenen en om de regering op te roepen het kernwapenverdrag van de VN te ondertekenen.

Dit initiatiefvoorstel ingediend door de fracties van GroenLinks, SP, BIJ1, PvdA, PvdD en Denk willen tevens onderzoek en openheid over de in Amsterdam gevestigde  wapenproducenten, o.a. over hoe zij zich verder verrijken dankzij Nederlandse belastingstructuren.

Raadsleden kunnen zelf voorstellen doen aan de raad als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.
In de meeste gevallen wordt het voorstel eerst naar het college gestuurd voor een reactie. Het college bekijkt dan of het voorstel uitvoerbaar is. Vervolgens wordt het voorstel, met de eventuele reactie van het college, altijd eerst besproken door de (meest betrokken) raadscommissie en vervolgens, indien gewenst, door de gemeenteraad.