Over ons

Worldpeace.nl is een Nederlandse vredesorganisatie. Wij willen een wereld zonder oorlog, waar conflicten worden opgelost met vreedzame middelen.

Er is al decennialang oorlog in het Midden-Oosten. Er zijn talrijke oorlogen en conflicten in Afrika.  Er wordt gewaarschuwd dat de nieuwe Koude Oorlog kan leiden tot een allesvernietigende atoomoorlog.

Nederland is op militair gebied een van de trouwste volgers van de VS en draagt met o.a. geavanceerde radarsystemen bij aan de wapenwedloop. Ons defensiebudget vertoont een stijgende lijn en de Europese Unie subsidieert wapenfabrikanten.

Logo worldpeace.nl.
Wereldbol met peaceteken en rondom aan de bovenkant van de wereldbol de tekst worldpeace.nl

Informatieoorlog

Oorlogen gaan om belangen, bijvoorbeeld om olie, maar oorlogen en de voorbereidingen daartoe zijn op zich van groot financieel belang voor de wapenindustrie.

Informatieoorlogen worden steeds verfijnder. Met behulp van Big Data en psychologische beïnvloeding worden media en bevolkingen verleid om zich achter oorlogen te scharen.

Vreedzame conflictbeheersing

Wij zijn nog niet zo beschaafd dat we conflicten zonder wapens oplossen, maar daar moeten we wel naar toe. Een wereld zonder oorlog, waar conflicten worden opgelost met onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage en rechtspraak. Oorlogsvoering moet een taboe worden. Dáár zetten we ons voor in

Paul Dijkstra

Paul Dijkstra