Tocht voor vrede met Rusland

Op 9 mei werd in Arnhem de Vredesdag gehouden voor vrede tussen Rusland en Europa. Jaarlijks herdenken en vieren de Russen op 9 mei het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Arnhem was er ’s middags de Vredestocht en ’s avonds het Vredesconcert. Het initiatief voor deze Vredesdag kwam van Marie-Thèrése ter Haar van de Rusland & Oost-Europa Academie. Volgend jaar zal de Vredesdag voor de tweede keer gehouden worden. 9 mei valt dan op een zaterdag.

De  dag was zeer geslaagd en heeft bij velen het enthousiasme nog groter gemaakt om zich in te zetten voor vrede tussen tussen Oost en West.

Jammer was dat van de pers alleen de Gelderlander aandacht besteedde aan de dag. Toch is vrede van groot belang. Niet alleen omdat deze Nieuwe Koude Oorlog de wereld in twee elkaar bevechtende kampen verdeelt, maar ook omdat het de eenheid blokkeert die nodig is om  de teloorgang van het aardse milieu tegen te gaan en nieuwe massavernietigingswapens te voorkomen.